Werkwijze

Betrokken en professioneel

Bij Building Creations hechten we veel waarde aan betrokkenheid, bereikbaarheid, transparantie en professionaliteit.

We luisteren goed naar onze klanten en proberen met hen mee te denken. Niet te snel een oordeel klaar te hebben maar altijd te kijken naar de voor klant beste, snelste en meest betaalbare manier om een project tot uitvoering te brengen.

Hierbij proberen we altijd net iets harder te werken dan anderen en verder te kijken dan de gangbare wegen.  Dat kan betekenen dat we in overleg met u op locatie gaan kijken, onze specialisten inschakelen en alternatieve routes bedenken om van uw project een succes te maken.  We leggen iedere stap die wij zetten goed uit in normale begrijpelijke taal.

Indien u plannen heeft voor het (ver)bouwen van uw woning of bedrijfsruimte, neem dan vrijblijvend contact op met Building Creations.

In een persoonlijk gesprek, indien mogelijk op locatie, bespreken wij vervolgens uw wensen. Daarbij verplaatsen wij ons in uw situatie
om zo een goed en duidelijk beeld te krijgen van uw wensen of plannen. Daarna maken wij een offerte op maat.  Zowel het persoonlijke gesprek, als het maken van een offerte is vrijblijvend, tenzij anders overeen gekomen.

Verder wordt tijdens de opname gekeken naar bereikbaarheid van het bouwwerk, werkruimte, aan te passen constructies, tijdelijke voorzieningen , etc. Indien het vanwege u project nodig is om een bouwvergunning aan te vragen, dan zullen wij u hierin adviseren.

Het overzicht van uw wensen en eisen vormt dus de basis voor het maken van een duidelijke project offerte.

Offerte

Tijdens de opname worden besproken wensen en eisen door ons begroot (calculatie) en verwerkt in een projectbegroting.
In deze begroting staat de aanneemsom vermeld; hierdoor weet u vooraf wat u krijgt tegen welke totaalprijs. 

Met de begroting als uitgangspunt  werken wij in verschillende fase’s, elke fase is gekoppeld aan een offerte.  In deze fase’s worden alle benodigde werkzaamheden opgenomen zoals een fase sloop, timmer, stukadoors,  installatie (loodgieter/elektra/verwarming), schilderwerk, etc. 
Tevens wordt vermeld welke materialen verwerkt zullen worden en welke afwerking is opgenomen. 

Door een duidelijke en overzichtelijke fase/offerte/werkomschrijving kunnen er geen misverstanden ontstaan over wel of niet opgenomen werkzaamheden. 

Het gebruik van een stelpost zal in onze offerte / werkomschrijving zoveel mogelijk worden vermeden, en alleen worden gebruikt wanneer een onderdeel nog niet geheel duidelijk is (bijv. aankoop sanitair). 

Nadat het werk is opgestart, worden de werkomschrijving en tekening(en) aangehouden voor uitvoering van het werk. Mocht u, als opdrachtgever, tijdens het werk een aanpassing of aanvulling op het plan willen hebben, dan is dit in overleg vrijwel altijd mogelijk, mits technisch uitvoerbaar.

Alle uit te voeren werkzaamheden worden door ons goed op elkaar afgestemd en in ingepland door onze projectbegeleider.
Tijdens verloop van het werk is er regelmatig overleg tussen opdrachtgever en ons voor het bespreken van: voortgang werk, afstemmen van details, eventuele wijzigingen in uitvoering, etc.

Vanaf begin tot einde van het project heeft u, als opdrachtgever,  een aanspreekpunt voor alle zaken.

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder dekking van onze verzekering.

Planning

Na opdracht wordt een uitvoeringsplanning opgesteld. Op deze planning wordt verloop van het werk aangegeven met een vaste startdatum en de opleverdatum. 
Deze planning wordt door ons gebruikt om het werk aan te sturen. 

Oplevering 

Na afronding van het project wordt een afspraak gemaakt; tijdens dit gesprek wordt het werk nagelopen en beoordeeld of alles volgens opdracht is uitgevoerd, en alles kwalitatief aan de gestelde eisen voldoet. Indien er eventuele onvolkomenheden worden vastgesteld, dan wordt dit d.m.v. een proces verbaal vastgelegd waarbij tevens wordt vastgesteld binnen welk termijn herstel zal plaatsvinden.

Betalingsregeling

Wij hanteren de volgende betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen; Elke fase fase heeft een aanbetaling en een slotfactuur waarbij we in samenspraak vastleggen welk percentage dit zal zijn.